Silversmide

Tuaregerna är ett nomadfolk, ett berberfolk, som lever i södra Sahara. De har en rik poesi och är en av få kulturer i Afrika söder om Sahara som har en skriftlig tradition med eget skriftspråk. Handel och boskapsskötsel har varit och är viktiga näringar för tuaregerna. Romantiska benämningar som ”öknens riddare” eller det ”blå folket” har de fått på grund av sina vackra blå kläder och turbaner när de ses rida på sina kameler i könen. Många är idag bosatta i Niger, Mali och Burkina Faso.

Tuaregerna är också kända för sitt silversmide. På bilden arbetar några smeder i en ateljé i Ouagadougou. Smyckena har ofta speciella namn och funktioner och får bäras i olika sammanhang beroende på ställning och kön. Tuaregkorsen är kanske de mest kända smyckena. Det finns 21 olika kors, vilka varierar i form beroende på vilken klan och ort de härstammar ifrån. Formen har alltså inget att göra med ett kristet kors. De flesta tuareger är muslimer. Korsen är en amulett som ska ge skydd när man är ute med boskapen i öknen. Alla tuaregkors innehåller de fyra vädersträcken och är en symbol för övergången från barn till vuxen. Det var när pojkarna fick ta eget ansvar för att valla djuren som de fick ett kors av sin pappa. Enligt vissa finns alla vädersträcken med ”för en nomad vet aldrig var han ska dö” och på så sätt kan det liknas med en slags kompass.