Afrikanska masker

En afrikansk mask är en hel förklädnad, en dräkt som ska dölja människan som dansar. Dräkten består av trämasken och förklädnaden, gjord av exempelvis gräs, löv eller tyg. Dansaren kan också bära olika rituella föremål som smycken, djurskinn, mm. Dansen är ett sätt att komma i kontakt med ”den andra sidan”, andevärlden, förfäderna, för att vidmakthålla balansen i samhället. Det är vissa män i gruppen / byn som blivit initierade till rätten och kunskapen att genomföra danserna. I vissa grupper är det smedsläkten som bär på traditionen, då de anses ha extra starka krafter eftersom de kan kontrollera eld och smida järn.

Maskdanserna äger oftast rum under slutet av torrtiden, mars-april. Olika etniska grupper har olika traditioner, men i de flesta grupper som har maskdanser dansar man vid initieringsceremonier, (när ungdomar går in i vuxenvärlden), begravningsceremonier för de som dött under året och som reningsceremonier inför det nya odlingsåret.

Maskdanserna är en levande tradition som utvecklas och förs vidare, främst på landsbygden men också i stadsmiljö i dagens Burkina Faso.

En mask får sitt rituella värde, blir ett ”autentiskt föremål” först då den initierats av de medlemmar i gruppen / byn som har den traditionella rätten att göra det. En trämask tagen ur sitt rituella sammanhang blir ett konstverk där vi kan låta oss fascineras av uttrycken, symbolerna och träsnideriet.

En skicklig träsnidare kan få uppdrag från olika etniska grupper för att göra masker eller statyetter för rituellt bruk, likväl som han gör masker till försäljning åt turister och museer. Alla masker du hittar hos Burkina Faso Design är nygjorda konstverk av skickliga hantverkare.

Djurmasker
Djurmasker återfinns hos många olika etniska grupper. Oftast symboliserar de ett djur som har haft en stor betydelse i familjens/klanens historia. Det kan vara klanens anfader som fått någon extraordinär hjälp i en svår situation eller att det på något annat sätt etablerats en speciell relation mellan just detta djur och klanen. Så länge masken äras på de sätt som reglerna och traditionerna föreskriver skyddar masken familjen / klanen / byn. Den bringar hälsa, välstånd och fruktbarhet både hos människor och gröda.

Människoliknande masker
Människoliknande masker innebär att masken främst liknar ett mänskligt ansikte. Det kan röra sig antingen om en tidig förfader exempelvis grundaren av byn eller gruppen. Det kan också vara den första människan i enlighet med den etniska gruppens skapelsemyt eller en ande med extra starka krafter, till exempel en skogsande.

Det finns även masker som kombinerar mänskliga drag och djurformer.


Källor: Gabriel Massa ”Masque animaux d’Afrique de l’Ouest”, Sépia 1995

Utställningsinformation från utställningen ”Facing the mask” på Museum of African Art, New York, 2002.