2009-08-11 Daniel Dahlberg Traore
22 augusti - 16 september


Höstens första utställning går i Burkina Fasos färger. Galleriet ställer ut tavlor av Daniel Dahlberg Traore, en ung konstnär med rötterna i både Sverige och Burkina Faso. Så här beskriver Daniel sin konst och bjuder samtidigt in till sin utställning:

Jag heter Daniel Dahlberg Traore och är 23 år. Jag har växt upp på Öland och i Burkina Faso eftersom min far kommer ifrån Burkina Faso och min mor ifrån Småland. Kanske har dilemmat och samtidigt gåvan, att ha växt upp i två så olika kulturer, varit grundorsaken till att jag alltid, så länge jag har kunnat styra min hand, har haft ett stort behov att uttrycka mina känslor i teckningar och målningar. Tidvis har jag känt en stor glad, global gemenskap och ibland har jag känt ett totalt utanförskap, ja, rentav främlingskap på båda platserna.

Mina motiv handlar alltid om människor och dess öden. Tavlorna på utställningen är målade och inspirerade av mitt liv i båda länderna, de tar upp mycket existentiella frågor och speglar det onda och det goda, på ett ofta omskakande sätt.

Sedan jag slutade Ölands folkhögskolas konstlinje har jag ägnat mig åt målning. Jag målar mest i acryl. Jag har ställt ut under två konstnätter på Ölands skördefest och i Alvarboden, Vickleby. Jag ser nu med glädje fram till att få ställa ut på Burkina Faso Design.

Välkommen på vernissage lördag 22 augusti kl 12-16.