2010-04-14 Masker i Galleriet


Under tiden 14 april tom 6 maj visar vi ett urval av våra masker i Galleriet. Lär mer om maskernas betydelse i olika ritualer och om olika slags masker.