Jayibelena – korgar från Burkina Faso

Jayibelena betyder ungefär ”ett gott arbete skapar en god stämning”. Det är det namn som gruppen valde att kalla sig när de började arbeta tillsammans år 2006. För kvinnorna i gruppen är Jayibelena en möjlighet att få en inkomst och ett kreativt arbete. Alternativet för dem skulle i de flesta fall vara att sopa grus och sand att sälja till byggbranchen. Nu kan de tjäna en mycket bättre dagslön för varje korg de producerar.

Bakgrunden till projektet
2006 gick elva danska professionella korgfläterskor samman för att hitta ett hållbart alternativ till plastkassar. Eftersom en av dem hade kontakt med korgfläterskor i Burkina Faso startade kvinnorna tillsammans ett designutbyte.

Målet blev att omvandla dansk miljövänlig design till afrikanska förutsättningar och starta en produktion som ger sysselsättning och en bra inkomst för kvinnor i Burkina Faso, ett av världens absolut fattigaste länder. Idag arbetar ca 60 personer (varav 2 män) i Burkina Faso sysselsatta med att tillverkar korgar.

Designfilosofi
Den dansk-burkinska designgruppen ville utmana existerande normer kring vilka material en korg ska vara gjord av och hur den ska se ut. Grundmodellerna av korgarna är tillverkade på en ram av svetsat armeringsjärn och flätningsmaterialet av nylontråd, gummi (t ex begagnande cykeldäck) eller lokala naturmaterial som hirsstjälkar (restprodukt från jordburk). I början av projektet låg mer fokus på återbruk, men för att få hållbara korgar har man varit tvungen att minska andelen återvunnet material. Det är viktigt att materialet ska vara lättillgängligt lokalt.

I projektet utgår man från några grundmodeller av korgen. Producenterna i Burkina utvecklar sina egna mönster och materialval men får råd av sina kollegor i Danmark, så att korgarna ska passa den skandinaviska marknaden. Detta gör att det finns stora variationer inom respektive modell vad gäller mönster, färger och material, så varje korg blir på så sätt unik med ett avtryck av den individuella korgfläterskan.

Tillsammans har man arbetat hårt med utbildning och kvalitetssäkring av korgarna, för att få fram en produkt som tål att utsättas för slitage men samtidigt är estetiskt tilltalande och en attraktiv inredningsdetalj. För som sagt, ett gott arbete ger en god stämning!

Du kan läsa mer om projektet på den danska hemsidan www.basket.dk